Afiŝo_instagram.png

V irtuala
E speranto-instruista
R enkontiĝo de
S udameriko


Kiam? La 28-an de Aŭgusto, de la 16-a ĝis la 21-a horo UTC (13-a ĝis la 18-a horo laŭ Brazilja Horo)

Se vi instruis, instruas, aŭ pensas iam instrui Esperanton, vi nepre partoprenu la unuan VERSon! ( kiu ne estos la lasta; espereble ni faros multajn VERSojn formante belan poezion!)

Kial Virtuala? kaj kial Sudamerika?

Ĉar ni estas en nova epoko de la renkontiĝoj, esperantistoj el AERĴ (Asocio Esperantista de Rio-de-Ĵanejro), kiuj ĉiujare organizis ĉeestan renkontiĝon pri instruado, iniciatis virtualan renkontiĝon pro la pandemio, kaj invitis la reprezentantojn de ILEI kaj de aliaj sudamerikaj landoj.

Kiel ĝi okazos?

La evento okazos per Zoom kaj ankaŭ estos vivelsendata al la jutuba kanalo de ILEI en Brazilo. Por ricevi ĝisdatajn informojn kaj la ligilon al la Zoom-ĉambro, plenigu la aliĝilon.


PROGRAMEROJ:
 

La Friis Metodo por retaj E-kursoj: Raporto pri eksperimento - Cícero Gabriel Soares kaj Izabel Andrade (Brazilo).


Esperanto-kurso por Hispanparolantoj de Kolombia Esperanto-ligo (KEL) kaj la sperto pri instruado dum pandemio" - Jezer Dorante (Venezuelo).

Programo Mia Amiko (PMA) - Daniel Cotarelo (Argentino).

Spertoj pri universitata e-instruado en Venezuelo antaŭ kaj dum la pandemio
- Jesus R. Cedeño (Venezuelo).

Diskutrondo: Esperanto-instruado - antaŭ kaj post la pandemio - Gvidanto: Aristophio Alvez Filho (Brazilo).

Arta Momento: Grupo Nova Erao, kun la muzikistoj Amélia, Aldair kaj Sirlene, el Brazilo (Brazilândia, Federala Distrikto).

 

Donacoj

Nia evento estas plene virtuala kaj senpaga. Tamen, via financa kontribuo ĉiam estas bonvena kaj subtenas la esperantan movadon.

Vi povas efektivigi vian donacon per banka ĝiro, depono aŭ PIX al la jena konto:

Banco do Brasil
Agentejo: 2865-7
C/C: 420.822-6
Pix: disvastigo.aerj@gmail.com

aŭ per kreditkarto en Pagseguro: https://pag.ae/7Xmw4Cweu

Poste, sendu la pagpruvilon al la retadreso disvastigo.aerj@gmail.com.

Se vi loĝas ekster Brazilo kaj ankaŭ volas donaci, kontaktu nin per retadreso kaj ni informos vin pri pagmanieroj.

Organizantoj:

Allan Argolo (Brazilo, AERĴ- prezidanto)
Vitor Mendes (Brazilo, AERĴ-estrarano pri instruado)
Aristophio Alves Filho (Brazilo, reprezentanto de ILEI en Brazilo)
Ladislaŭ Afonso (Brazilo, Eo-instruisto el Divinolândia, San Paŭlo)
Hector R. Campos (Ĉilio, Eo-instruisto)
Jezer Dorante (Venezuelo, Eo-instruisto)
Jesus R. Cedeño (Venezuelo, Eo-instruisto)
Daniel Cotarelo (Argentino, Eo-instruisto en la retaj kursoj de PMA kaj KEL)